دانلود فایل word بررسي توانمندسازي کارکنان بانک کشاورزي براساس رويکرد استراتژيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي توانمندسازي کارکنان بانک کشاورزي براساس رويکرد استراتژيک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروزه منشا اصلی مزیت رقابتی سازمان ها، برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و توان و مشارکتی استب به همین دلیل عمده ترین برنامه ریزی های سازمانی، برنامه ریزی منابع انسانی است، توانمندسازی کارکنان، یکی از تکنیک های موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد نیروی انسانی است. نگاه استراتژیک نقش مهمی در برنامه ریزی منابع انسانی و عملیاتی کردن اهداف دارد.بر همین اساس هدف از این مقاله دانلود فایل word بررسي توانمندسازي کارکنان بانک کشاورزي براساس رويکرد استراتژيک است. این مقاله از نوع توصیفی بوده و اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای و روزنامه ای گرداوری شده است. نتایج نشان دهنده این است که برای مواجه با تغییرات محیطی در بانک کشاورزی باید ساختارهای متناسب با فرایند توانمندسازی با توجه به ویزگی های شخصیتی افراد ایجاد شود تا ابزار مناسبی برای مقابله با تهدیدات محیطی و جذب فرصت های موجود باشد که در این زمینه رویکرد استراتژیک بیشترین نقش را دارد.

لینک کمکی