دانلود فایل word رابطه بين رهبري اخلاقي و تعهد سازماني بر توانمند سازي کارکنان بانک کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه بين رهبري اخلاقي و تعهد سازماني بر توانمند سازي کارکنان بانک کشاورزي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تعهد سازمانی یکی از متداولترین موضوعات بررسی شده در سازمان هاست و تعاریف مختلفی ازآن ارایه شده است .رهبران به دلیل تاثیرات ویژه ای که بر رفتار پیروانشان دارند درآثار مدیریت بسیار مورد توجه قرار گفته اند . سبک ها و ویژگی های مختلفی برای رهبران اثربخش ذکر شده است. در برخی از سبک های رهبری، اخلاق مدار ی به عنوان یکی از ویژگی های مهم ذکر شده است. برهمین اساس هدف از این مقاله بررسی دانلود فایل word رابطه بين رهبري اخلاقي و تعهد سازماني بر توانمند سازي کارکنان بانک کشاورزي است. این مقاله از نوع توصیفی بوده و اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای و روزنامه ای گرداوری شده است. یافته های مقاله نشان داد که بین توانمند سازی کارکنان بانک کشاورزی و رهبری اخلاقی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین رهبری اخلاقی از طریق تعهد سازمانی می تواند بر توانمندسازی کارکنان تاثیر گذار باشد. یعنی بین تعهد سازمانی و توانمند سازی یک رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

لینک کمکی