دانلود فایل word ساز و کارهاي تامين مالي در رويارويي با محدوديت مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ساز و کارهاي تامين مالي در رويارويي با محدوديت مالي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

محیطی که شرکت ها اکنون در آن فعالیت می کنند محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی، و شرکتها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیت های جدید می باشد. در این راستا نیازمند منابع مالی جدید هستند. نحوه تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای پروژه های زیربنایی و بهره برداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین چالش های پیش رو کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد با توجه به فقرحاکم و بحران مالی در این کشورها امکان تامین مالی مورد نیاز برای اجرا پروژه های بزرگ به راحتی فراهم نمی شود، در این راستا شرکتها در تامین منابع مالی خود با دو منبع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی رو به رو هستند. در واقع شرکتها زمانی دچار محدودیت تامین مالی قرار میگیرند، که بین هزینه های داخلی و خارجی تخصیص داده شده، با یک شکاف رو به رو باشند. بر این اساس محدودیت مالی تاثیر قابل توجهی بر تامین مالی خارجی دارد. در این پژوهش سعی شده است با در نظر گرفتن محدودیت مالی به تشریح آثاری که بر تامین مالی خارجی دارد پرداخته و در راستا آن، نتایج پژوهشهای صورت گرفته در ایران ارایه گردد.

لینک کمکی