دانلود فایل word سقف شيشه اي و توانمندسازي زنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سقف شيشه اي و توانمندسازي زنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

ادبیات مدیریت علت عدم ارتقاء و پیشرفت زنان را وجود پدیده ای موسوم به سقف شیشه ای می داند. این پدیده که حاصل عوامل و عناصر متعددیاست زنان را از پیشرفت به طرف مشاغل بالاتر بازمی دارد. معضل سقف شیشه ای که نشان از تاخر فرهنگی داشته و ناشی از تعمیم نامنصفانه ی تفاوتهای زیستی زنان و مردان به حوزه های کاری است، تبعات منفی خود را بروز داده و باعث شده است که از توانمندی فکری و تخصصی و قابلیتهای مدیریتی زنان استفاده مناسب به عمل نیاید. توانمندسازی برای هر گروه، فرد یا جامعه ای که به دنبال فعالیت های نظام دار یا راه اندازی موسساتاست هدف مناسبی است. برای استفاده از زنان در سطوح مدیریت و تصمیم گیری باید شرایطی فراهم نمود، تا بانوان توانایی های خود را بشناسند.این مقاله که به شیوه مروری تهیه شده به بررسی مفهوم سقف شیشه ای پرداخته و سعی دارد با پرداختن به موضوع توانمندسازی زنان، راهکارهاییدر جهت شکستن سقف شیشه ای و افزایش توانمندسازی زنان ارایه دهد.

لینک کمکی