دانلود فایل word شناسايي موانع پياده سازي اثربخش مديريت مشارکتي در سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسايي موانع پياده سازي اثربخش مديريت مشارکتي در سازمان ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه سازمانها به دنبال استفاده حداکثری از سرمایههای انسانی خود هستند. در واقع استفاده حداکثری به معنای آن است که سرمایه انسانی در سازمانمشارکت کامل داشته باشد و بتواند با عملکرد فردی و نظرات خود مشکلات و مسایلی که سازمانها را درگیر خود کرده است حل نماید. یکی از نظام هایمدیریتی پویا که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی و در نتیجه فرآیند و توسعه دارد، نظام مدیریت مشارکتی می باشد و با بررسی ادبیات تحقیق مشخص شدهاست که موانع اجرای این سبک مدیریتی بصورت پراکنده مطرح شده است. لذا شناسایی و طبقه بندی عواملی که مانع اجرای اثربخش مدیریت مشارکتی درسازمان ها می باشد به مدیران و متولیان استقرار این نظام مدیریتی در سازمان ها یاری می رساند تا بتوانند با برطرف ساختن این موانع، اثربخشی این نظاممدیریتی را افزایش دهند. بنابراین هدف این پژوهش معرفی و دسته بندی موانع اجرای مدیریت مشارکتی در سازمان ها می باشد.

لینک کمکی