دانلود فایل word بررسي پارامترهاي خاک و شمع در المان محدود ماکزيمم لنگر خمشي شمع هاي بتني درجا براي مهار گودبرداري با خاک ريزدانه رسي و پيش بيني ژنتيکي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي پارامترهاي خاک و شمع در المان محدود ماکزيمم لنگر خمشي شمع هاي بتني درجا براي مهار گودبرداري با خاک ريزدانه رسي و پيش بيني ژنتيکي آن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در افق هاي نوين عمران و معماري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

شمع های نگهبان درجا معمولا در پروژه های دایمی مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع سازه نگهبان گودبرداری برای دامنه وسیعی از خاک ها و نیز در جایی که سطح آب زیر زمینی در زیر تراز کف گودبرداری قرار دارد مناسب می باشد. ماکزیمم لنگر خمشی موجود در شمع هایی که قسمتی از طول آنها در خاک مدفون می باشد، پارامتری مهم در بحث طراحی شمع ها بخصوص برای داشتن فهمی بهتر از ابعاد آنها می باشد.یک سری آنالیزهای عددی در نرم افزار المان محدود Plaxis انجام می شود که تقسیم بندی پارامتر های ورودی بدین صورت می باشد: عمق گودبرداری 6.8.10و12 متر، قطر شمع ها1و0.8و1.2و1.4 متر ، و برای خاک ریز دانه رسی 4 نوع تقسیم بندی انجام شده به شرح چسبندگی خاک 70.37.4و103 کیلوپاسکال، وزن مخصوص خاک 13.5و11.5و15.5و17 کیلوگرم بر متر مکعب و در نهایت مدول االستیسیته خاک 2و26و50و75 مگا پاسکال، که در نتیجه بانک اطلا عاتی مشتمل بر 64 داده بدست می آید خروجی مورد نظر از این تحلیل ها ماکزیمم لنگر خمشی موجود در شمع ها خواهد بود. در انتها این بانک اطلاعاتی برای بدست آمدن فرمولی جهت پیش بینی ماکزیمم لنگر خمشی موجود در شمع ها به یکی از شاخه های هوش مصنوعی به نام برنامه نویسی به روش توصیف ژن GEP اعمال می شود. همچنین جهت تایید صحت عملکرد مدل های ارایه شده آنالیز حساسیت و پارامتری بر روی آنها انجام شده است که نتایج نشان داد که پارامترهایی که بیشترین و کمترین تاثیر را بر روی ماکزیمم لنگر خمشی شمعها دارند به ترتیب عمق گودبرداری و وزن مخصوص خاک می باشند. در نهایت همگرایی بسیار مطلوبی بین نتایج پیش بینی شده حاصل از نرم افزار Plaxisونتایج واقعی حاصل مورد مطالعاتی مشاهده گردید .

لینک کمکی