دانلود فایل word بررسي تاثير ابعاد و ميلگرد گذاري طولي و عرضي کلاف هاي افقي و قايم بر روي شکل پذيري ديوارهاي آجري محصور شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير ابعاد و ميلگرد گذاري طولي و عرضي کلاف هاي افقي و قايم بر روي شکل پذيري ديوارهاي آجري محصور شده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در افق هاي نوين عمران و معماري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر در ایران چندین زلزله بزرگ و مخرب روی داده است که موجب تلفات و خسارات سنگینی شده است . بررسی آمار مرگ و میر و انهدام در ساختمانهای مختلف گواه این موضوع است که بیشتر این خسارتها متوجه خانه های ساخته شده از مصالح بنایی بوده است . عمده دلیل عملکرد ضعیف ساختمانهای با مصالح بنایی در برابر زلزله را می توان عدم شکل پذیری لازم عنوان نمود و برای مقاوم سازی این ساختمان ها باید ارتباط بین عناصر ساختمان شامل دیوارها ، شناژها و سقف به نحوی تامین گردد که امکان انتقال نیروهای جانبی زلزله به زمین فراهم آید . شناژها مهمترین عناصر در یکپارچگی بین سقف و دیوار برای انتقال نیروهای جانبی می باشند . موقعیت و ابعاد شناژها و در صد میلگردهای طولی و عرضی می تواند نقش اساسی در شکل پذیری و استحکام سازه های بنایی ایفاء نمایند . در این تحقیق جهت بررسی تاثیر ابعاد ، میلگردگذاری طولی و میلگردگذاری عرضی کلافهای افقی و قایم بر روی شکل پذیری دیوارهای آجری ، با استفاده از نرم افزار آباکوس 30 مدل متفاوت شامل یک دیوار آجری به طول 3 متر ارتفاع 3 متر و ضخامت 30 سانتیمتر محصور شده بوسیله یک کلاف بتنی مورد آنالیز قرار گرفته و نتایج بدست آمده برای هر کدام از پارامترهای فوق دسته بندی و نتیجه گیری لازم انجام پذیرفته است

لینک کمکی