دانلود فایل word بررسي تاثير جايگزيني قسمتي از ريزدانه ي بتن خود تراکم SCC با خرده شيشه ي حاصل از بازيافت در خواص و مقاومت بتن.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير جايگزيني قسمتي از ريزدانه ي بتن خود تراکم SCC با خرده شيشه ي حاصل از بازيافت در خواص و مقاومت بتن. :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در افق هاي نوين عمران و معماري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

بتن خودتراکم با توجه به خصوصیات قابل توجهش از جمله عدم نیاز به ویبره حین بتن ریزی،امکان استفاده در مقاطع پر آرماتور،سطح تمام شده ی بهتر و ... کاربرد قابل قبولی در ساخت و ساز پیدا نموده است.در این تحقیق، ضمن ارایه ی مقدمه ای در مورد خواص بتن خودتراکم ، طرح اختلاطی از بتن خودتراکم به عنوان طرح مبنا معرفی و ساخته می گردد. در مرحله ی بعد ضمن ثابت نگه داشتن سایر نسبت های طرح مبنا، اقدام به جایگزینی درصدی از ریزدانه ی بتن خودتراکم با خرده شیشه ی بازیافتی هم سایز با ریزدانه در سه نسبت جایگزینی 30،50و70 درصد گردیده و پس از انجام آزمایشات مربوط به بتن خودتراکم و سنجش مقاومت 7و28 روزه،نتایج با طرح مبنا مورد مقایسه قرار گرفته و مناسب ترین درصد جایگزینی ریزدانه ی طرح مبنا با خرده شیشه با توجه به هر دو معیار آزمایشات بتن خودتراکم و نیز مقاومت معرفی می گردد.نتایج این تحقیق بیانگر افزایش مشهود مقاومت نسبت به طرح مبنا در هر 3 نسبت جایگزینی بوده مناسب ترین درصد جایگزینی ریزدانه طرح مبنا با خرده شیشه،را در درصد جایگزینی 50 درصد نشان می دهد

لینک کمکی