دانلود فایل word بررسي تاثير خاطره جمعي بر قرارگاه هاي رفتاري، نمونه موردي؛ شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير خاطره جمعي بر قرارگاه هاي رفتاري، نمونه موردي؛ شهر شيراز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در افق هاي نوين عمران و معماري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

قرارگاه های رفتاری مکان هایی هستند که تعاملات اجتماعی و روابط اجتماعی در آن شکل میگیرد و باعث شکل گیری دیدارهای چهره به چهره، گفتگو و انجام فعالیت میشوند. در کنار این تعاملات، مفهوم خاطرهانگیزی مکان و انتقال خاطرات جمعی در فضاهای جمعی ازجمله قرارگاه های رفتاری، ارزشمند میشود. فضاهای شهری مملو از خاطراتی هستند که از گذشتگان و باورهای خویش در ذهن دارند که گاه نسل به نسل منتقل گشته اند. این خاطرات کاه فردی و گاه ماهیت جمعی دارند خاطره های جمعی در طول زمان و به دلایل گوناگون تغییر کند، اما این به هیچ وجه نباید به معنی از میان رفتن حافظه تاریخی آنها و شهر باشد؛ چراکه کمرنگ شدن آنها به نوعی از بین بردن مستندات تاریخی و به خطر انداختن هویت شهرهاست. هدف از این پژوهش تاثیر نقش خاطرات جمعی در قرارگاههای رفتاری هست که با روش توصیفی تحلیلی، در خصوص مفاهیم خاطره جمعی و قرارگاه های رفتاری صورت گرفته و به دنبال تبیین تاثیر خاطره جمعی بر قرارگاههای رفتاری، نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عوامل کالبدی مکانی ، فعالیت و رویدادهای - مکان، حوادث تاریخی و سیاسی و مفاهیم تاثیرگذار بر شکل گیری خاطرات جمعی تاثیرگذار است

لینک کمکی