دانلود فایل word بررسي تاثير سيليس با ساختار مزوپور و نانو بر مقاومت فشاري بتن معمولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير سيليس با ساختار مزوپور و نانو بر مقاومت فشاري بتن معمولي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در افق هاي نوين عمران و معماري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این دهه اخیر محققان در حال سرمایه گذاری در فناوری نانو برای ایجاد نسل جدید از مواد بتنی برای رسیدن به سازه های بتنی پایدار هستند .عملکرد مصالح پایه سیمانی به شدت به ویژگی های ذرات جامدی در ابعاد نانو مانند ذرات سیلیکات کلسیم هیدرات و یا تخلخل های نانومتری در ناحیه انتقالی داخلی بین ذرات سیمان و سنگدانه وابسته می باشد.در تحقیق آزمایشگاهی 4 طرح اختلاط شامل 2 سری حاوی نانوسیلیس و 2 سری بتن معمولی که جمعا 16 نمونه مکعبی مورد استفاده قرار گرفتند.،طرح اول بتن با سنگدانه درشت دانه و 1/5 درصد نانو افزوده به سیمان و طرح دوم بتن با سنگدانه ریزدانه و 4/5 درصد نانو افزوده به سیمان مقاومت فشاری ارزیابی گردید.اثر نانوسیلیس با سیلیکای مزوپور MCM-41 بر مقاومت فشاری بتن معمولی بررسی شده است.نانو ذرات سیلیکای مزوپور دارای مساحت سطحی بیش از ششصد متر مربع بر گرم دارد.براساس تعریف آیوپاک ،مواد مزوپور موادی هستند که دارای اندازه حفراتی در گستره 2تا50 نانومتر می باشند تهیه این ترکیبات در یک فرآیند شیمیایی و با استفاده از روش قالب زنی میسر است.جهت مطالعه ریزساختار ذرات سیلیکای مزوپور از تصاویر میکروسکوپ الکترونی TEMوSEM بهره گرفته شده است نتایج تحقیق حاکی از افزایش مقاومت فشاری تا درصد معین ،بعد از آن به علت سطح ویژه بسیار بالای نانوذرات ،تقریبا کاهش می یابند

لینک کمکی