دانلود فایل word بررسي تاثيرات سربار بر پايداري گودبرداري هاي ميخکوبي شده در عمق هاي مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثيرات سربار بر پايداري گودبرداري هاي ميخکوبي شده در عمق هاي مختلف :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در افق هاي نوين عمران و معماري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

با توسعه سریع شهرها از یک طرف و پدید آمدن مسایل و مشکلات شهری،خصوصا در شهرهای بزرگ که دارای ترافیک و رشد بی رویه جمعیت بوده، نیاز روز افزون به زیرساختهای عمرانی از قبیل بزرگ راه ها و خطوط زیرزمینی چند طبقه، زیرگذرها، قطارهای زیرزمینی، ایستگاه های مترو، پارکینگ های طبقاتی، ساختمان های بلند با زیرزمین های عمیق، مخازن آب و فاضلاب زیرزمینی و ... از یک طرف و محدودیت های توسعه شهرها از سوی دیگر، بتدریج مسیله گود برداری های عمیق در فضاهای شهری بسیار مد نظر قرار گرفته است. در این تحقیق سعی بر این شده است تا با استفاده از نرم افزار پلکسیس به تحلیل نتایج تاثیر فاصله سربار از دیوار گودبرداری ها پرداخته شود به همین دلیل ارتفاع گودبرداری 12،16،20و24 متر سرباری برابر با 60 کیلو نیوتن بر متر مربع به عرض 20 متر در فواصل مشخصی از دیوار به آن اعمال گشته و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. سربار مورد بحث در فواصل 2،7،12،17،24،30 متری بر بالادست دیوار گودبرداری اعمال گردید و برای هر یک از این مراحل مدل سازی نتایج حاصل با نتایج حاصل از دیوار گودبرداری در حالت بدون سربار مقایسه گردیده است. . داده های مختلفی از جمله تغییر مکان های دیوار و نیل ها، نیروهای محوری دیوارها و نیل ها، نیروهای برشی دیوارها و نیل و همچنین ضرایب اطمینان پایداری گود در حالت پایداری کلی به همراه نقطه شروع گسیختگی خاک در مراحل مختلف مدلسازی از نرم افزار استخراج گردید. با توجه به سربار موجود و عمق های گودبرداری مشاهده گردید که در تمامی مدل ها اثر سربار در فاصله 30 متری به حالت بدون بار باز میگردد.

لینک کمکی