دانلود فایل word بررسي ترکيب مهاربند واگرا به قاب خمشي داراي ديوار برشي فولادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ترکيب مهاربند واگرا به قاب خمشي داراي ديوار برشي فولادي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در افق هاي نوين عمران و معماري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در فلسفه های جدیدتر طراحی جذب انرژی اهمیت بیشتری دارد،علاوه بر موارد سازه ای طراح باید محدودیت ها و اهداف دیگری که عمدتا غیر سازه ای هستند را نیز در نظر داشته باشند ؛ محققان تحقیقات خود را جهت درک بهتر رفتار سیستم های مقاوم جانبی ادامه میدهند تا در نهایت با اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت هر سه عامل شکل پذیری و .جابه جایی و جذب انرژی را بدست آورند ؛ با توجه به در تحقیقات پیشین عموما به ارزیابی و یا مقایسه هر یک از سیستم های باربر به صورت جداگانه با یک دیگر و یا سیستم دوگانه ، بدون در نظر گرفتن اثر توام سیستم های باربر مهاربند واگرا ، دیواربرشی فولادی قاب خمشی پرداخته شده است. به همین دلیل برایدرک صحیح تری از تاثیر اتصال اضافه کردن مهاربند واگرا به قاب خمشی دارای دیواربرشی فولادی بر روی عملکرد لرزه ای قاب مورد مطالعه واثر پارامترهای نظیر ضخامت دیواربرشی فولادی وطول تیرپیوند و مساحت ابعاد بازوی مهاربند پرداخته شده است ؛ تا .بهترین ترکیب متغیرها و موثرترین متغیر حاصل شود . به همین منظور جهت دستیابی و بررسی اهداف بیان شده ، با استفاده ازنرم افزار ETABS به طراحی وتحلیل قاب های موردنظر پرداخته شده و با بهره گیری ازنر م افزار Abaqusبا درنظر گرفتن متغیرهای مفروض با اعمال بارگذاری چرخه ای و تحلیل استاتیکی غیرخطی پوش اور از نمودارهای حاصل برای محاسبه جذب انرژی قاب های مورد مطالعه استفاده شده است.نتایج تحلیل های صورت گرفته نشان میدهد، وقتی تیر پیوند دارای رفتار برشی است، با افزایش ضخامت دیوار برشی فولادی جذب انرژی و قابلیت باربری به طور قابل ملاحظه ای افزایش مییابد و دوران تیر پیوند کاهش مییابد

لینک کمکی