دانلود فایل word بررسي تطبيقي حکمت هنر اسلامي و حکمت هنر شرق دور هند و چين هنر تايويستي و هنر هندويستي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تطبيقي حکمت هنر اسلامي و حکمت هنر شرق دور هند و چين هنر تايويستي و هنر هندويستي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در افق هاي نوين عمران و معماري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هنر مذهبی هنری است که سلوک روح رادر اتصال به ماوراء و مقصد متعالی که درآن مذهب خاص تبیین و تعیین شده به تصویر و تجسم در آورد و به معنای دیگر در تمامی هنرهایی که ما آن را عنصر مذهبی نام نهاده ایم راه مقدس برای رستگاری انسان، در قالبی هنری ارایه گردیده است. این هنرها در کلیت خود، حدیث تصویری و تمثیلی و رمزی و نمادین رستگاری هستند. با توجه به نقاط اشتراکی که درهنرهای قدسی وجود دارد، این مقاله سعی برآن دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا حکمت هنر اسلامی نسبت به حکمت هنر هندوییستی و نایوییستی رحجان دارد یا خیر درصورت مثبت بودن پاسخ، دلیل و برهان این برتری را در کدام مولفه ها باید جست و جو کرد

لینک کمکی