دانلود فایل word بررسي چگونگي کاربرد فناوري مواد تغيير فاز دهنده در ساختمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي چگونگي کاربرد فناوري مواد تغيير فاز دهنده در ساختمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در افق هاي نوين عمران و معماري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

حفاظت محیط زیست از آلودگی و تخریب، موضوعی مهم و از جنبه های گوناگون قابل بررسی است و در این زمینه، حفظ و نگهداری از منابع انرژی، از اقدامات اساسی و موثر برشمرده میشود. در این راستا، جهت ذخیره سازی انرژی و جلوگیری از هدررفت آن، مواد تغییر فاز دهنده، در دمای پافشاری، مازاد انرژی حرارتی محیط را در زمان عدم نیاز،ذخیره میکنند و در زمان نیاز، انرژی ذخیره شده را به محیط بازمیگردانند. این نوشتار، بر مبنای روش توصیفی، دانلود فایل word بررسي چگونگي کاربرد فناوري مواد تغيير فاز دهنده در ساختمان را هدف قرار داده است. بدین منظور، پس از معرفی مواد تغییرفاز دهنده و بیان چگونگی عملکرد، ویژگی ها، روش های استفاده و کاربردهای این مواد در زمینه های گوناگون، به کاربردهای مواد تغییر فاز دهنده در ساختمان پرداخته شده است. با توجه به شیوه عملکرد، ویژگی ها و کاربردهای گسترده مواد تغییر فاز دهنده، به کارگیری این مواد در ساختمان، میتواند نقش بسزایی در حفظ و نگهداری از منابع انرژی و در نتیجه حفاظت از محیط زیست داشتهباشد.

لینک کمکی