دانلود فایل word بررسي راه هاي افزايش حس قلمرو در طراحي مسکن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي راه هاي افزايش حس قلمرو در طراحي مسکن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در افق هاي نوين عمران و معماري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

یکی از موضوعات مهم و مورد توجه پژوهشگران، این است که سازو کارهای گوناگون نظارت بر محیط مطلوب در قالب نظامی یکپارچه عمل می کنند. این ساز و کارها عبارت اند از : فضای شخصی و رفتار قلمروی. توجه به مفهوم قلمرو در طراحی فضاهای مسکونی، ساماندهی محیط مصنوع را مطابق با نیازهای اساسی اعضای خانواده در پی خواهد داشت. بر اساس مدل هایی که برای نیازهای روانی انسان مطرح شده، نیاز به قلمرو و کنترل و نظارت بر آنها از مهمترین موارد زمینه ساز رشد و شکوفایی انسان است. قلمرو و فضای شخصی شده، بسیاری از خواست های روانی انسان از قبیل امنیت، هویت، خلوت و تطبیق محیط با نیازهای خاص را تامین می کند. چنان که انسان به صورت خودآگاه و ناخودآگاه در صدد اعمال تغییر و قرابت هر چه بیشتر محیط زیست خود به الگوی ذهنی خویش است. در شرح مقاله به منظور شناخت راهکارهای افزایش حس قلمرو در طراحی فضاهای مسکونی، ابتدا با مفهوم قلمرو و انواع آن آشنا شده و سپس به بررسی راهکارهای افزایش حس قلمرو در محیط های مسکونی می پردازیم. روش جمع آوری اطلاعات نیز برآیندی از روش گردآوری کتابخانهای و بررسی مطالعات موردی میباشد. استفاده از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی موجب میشود بتوان پیشنهادهای قابل قبولی برای هدایت فرآیند طراحی معماری در اختیار طراحان قرار داد. امید است با ارایه نظرات سازنده در این زمینه بتوانیم گامی مهم در جهت بهبود و ارتقای کیفیت مسکن در کشور عزیزمان برداریم.

لینک کمکی