دانلود فایل word بازتاب مرگ و جلوه هاي آن در آثار مولانا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بازتاب مرگ و جلوه هاي آن در آثار مولانا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

نگرش مولانا به مرگ از آن روی اهمیت دارد که رویکرد هر انسانی به این پدیدهی مرموز، نشات گرفته از جهان بینی اوست و در تعامل او با زندگی نقشی محوری دارد. در مقاله حاضر، با مطالعه و تحلیل اشعار و اقوال مولانا تلاش شدهاست به شیوهی تحلیل محتوا به تعریف مولانا از مرگ و جلوه های آن در آثار وی بپردازیم. مولانا علاوه بر مرگ اضطراری که همان مرگ متعارف در بین عموم است و از جنبه های گوناگون در این مقاله، بررسی می شود؛ مرگهایدیگری نیز در آثارش مطرح میکند. مرگهایی که به اعتقاد او عامل تبدیل و تکامل و استمرارحیات است. . همچنین ، بخش عمده ای از مقالهی حاضر به مرگ اضطراری و تفکر مولانا در بارهی آن اختصاص یافته و مسایلی چون محتومیت مرگ، حکمت مرگ و علت مرگ ،... مورد بررسی قرار گرفته است. از نگاه مولانا، مرگ چنان در ذات زندگی تنیدهشده است که حتی عبور از یک مرحله به مرحله جدید، به نسبت مرحله پیشین مرگ و نسبت به مرحله جدید، زندگی است. در واقع او، پشت سر گذاشتن یک مرحله برای گام نهادن به مرحله بالاتر را مرگ از یک مرحله و تولد در مرحلهدیگر می داند و در دل هر تبدیل و تکاملی شاهد مرگی است که به مثابه نردبانی برای صعود به مرحله بالاتر عمل می کندو به تمام هستی فرصت ارتقا وتکامل میبخشد. با این حال مولانا تعالی بخش ترین مرگ ها را مرگ اختیاری می داند که تنها مختص انسان است. این مرگ پر بسامدترین و مهمترین نوع مرگ نزد مولانا است، او پیوسته این مرگ را می ستاید و زندگی حقیقی را در آن جستجو می کند و از آن به مرگ در نور تعبیر میکند

لینک کمکی