دانلود فایل word بازتاب و نقل اندرزهاي پيشينيان در کتاب انيس الناس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بازتاب و نقل اندرزهاي پيشينيان در کتاب انيس الناس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

یکی از کتابهای کمتر شناخته شده در حوزه ادبیات تعلیمی و پند و اندرز مخاطبان، کتاب انیسالنا سنوشته شخصی به نام شجاع )قرن نهم هجری( میباشد. این کتاب، آنگونه که از فحوای آن بر میآید بیشتر تقلید و اقتباسی است از اندرزهایموجود در منابع و آثار تعلیمی شاعران و نویسندگان پیش از نویسنده، که در بیشتر موارد با کمترین تغییر و گاهی تنها با جابهجایی اجزای جمله بیان شدهاند. از مهمترین یافتههای این پژوهش، که بر اساس روش تحقیقی و کتابخانهای انجام شده نیز میتوان به تاثیرگذاری کتابهایی همچون قابوسنامه، گلستان، آداب ابن مقفع، اشعار بوشکور بلخی، کلیله و دمن هو... بر اندرزها و مطالب اخلاقی کتاب انیسالناس اشاره اشاره کرد

لینک کمکی