دانلود فایل word بررسي آثار آفرينش هنر و ادبيات عاشيقي در منطقه ارسباران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي آثار آفرينش هنر و ادبيات عاشيقي در منطقه ارسباران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

منطقه ارسباران از جمله مناطق آذربایجان است که خاک هنر خیزش عاشیق های گران قدری را پرورش داده و ازهرروستای آن می توان ترنم ساز و صدای دلنشین آواز عاشیقی را به گوش جان شنید. در طول تاریخ نیز این منطقه در هنرعاشیقی دارای اهمیت بوده به طوری که از منظر تاریخی تبریز و ارسباران، عاشیق های بزرگی چون عباس توفارقانلی و خسته قاسیم را پرورانده و قربانی اولین عاشیق ادبیات فولکوریک عاشیقی نیز از این منطقه است. در داستان های عاشیقینیز به جغرافیای این منطقه زیاد بر می خوریم که نمونه اش داستان های عباس و گولگز،عاشیق غریب، علیخان و پری خانم،اصلی و کرم و شاه اسماعیل است. در نغمه های مختلف عاشیقی نیز با نام آهنگ های ویژه منطقه ارسباران برخورد داریم و چند آهنگ نیز به این مکان اختصاص یافته است که از جمله آهنگ های مخصوص غربتی و شکسته، مربوط به اینمنطقه است.در این پژوهش به بررسی آثار آفرینش و هنر دبیات عاشیقی در منطقه ارسباران پرداخته شده است.منطقه ارسباران از جمله مناطق آذربایجان است که خاک هنر خیزش عاشیق های گران قدری را پرورش داده و از هرروستای آنمیتوان ترنم ساز و صدای دلنشین آواز عاشیقی را به گوش جان شنید. با مطالعه و تحقیق در این پژوهش نتیجه حاصل شدکه عاشیق ها در پایداری هنر و ادبیات عاشیقی منطقه نقش اساسی داشته و این هنر جایگاه ویژه ای در هنر و ادبیات آذربایجان دارد و معلوم گردید که ذوق هنری و آداب و رسوم اجتماعی، بومی و محلی عامل اصلی شکل گیری ادبیات عاشیقی مردم ارسباران بوده است.

لینک کمکی