دانلود فایل word بررسي سه اثر ادبي_سياسي در قرون ميانه ايران قابوسنامه و سياستنامه و نصيحهالملوک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي سه اثر ادبي_سياسي در قرون ميانه ايران قابوسنامه و سياستنامه و نصيحهالملوک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

از جمله متونی که در قالب سیاستنامه یا اندرزنامه دارای سبک ادبی و سیاسی بسیار زیبا میباشند میتوان به قابوسنامه کیکاووس بن اسکندر، سیاستنامه خواجه نظامالملک و نصیحهالملوک غزالی اشاره کرد کههر کدام از یک دیدگاه خاص البته با پذیرش آیین شاهنشاهی در ایران به تعریف، جایگاه و کارکرد حکومت کردن، پادشاهی، وزارت، روابط با رعایا، روابط با دشمنان و خصوصیات اخلاقی و رفتاری صاحبان حکومت-ها پرداختهاند. قابوسنامه از دیدگاه یک حاکم محلی و فردی دنیا دیده، سیاستنامه از نگاه عملی یک وزیر قدرتمند و تمام عیار و نصیحهالملوک بر طبق نظرات آرمانی یک حکیم و دانشمند عالیقدر میباشد. به قولجلالالدین همایی این سه اثر از نظر شیوهی نثر و اسلوب انشا یک سنخ میباشند. هدف از این پژوهش بررسی مولفان این سه اثر و دریای گهر وزین آنها در فرهنگ و ادب و هنر ایرانی در قرون پنجم و ششم هجری میباشد.

لینک کمکی