دانلود فایل word بررسي سير تاريخي نثر عربي از دوره جاهليت تا ظهور نهضت ادبي معاصر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي سير تاريخي نثر عربي از دوره جاهليت تا ظهور نهضت ادبي معاصر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

ادبیات منثور به عنوان وسیله ای برای برآورده ساختن اغراض گوناگون که بشر به مقتضای مقام و موقعیت ،کلامی را درخور بر زبان می راندند از دوره جاهلی آغاز شده و سیر تکاملی اش را تا عهد نهضت معاصر ادامه داده است.این کلماتپراکنده با مرور زمان تحولات عظیمی در آن پدید آمد و تدریجا سازماندهی و انسجام محکمی در آن صورت گرفت و اصول و قوانینی بر آن حاکم شد که نثر را از حالت ابتدایی اش خارج کرد وبه آن مقام و منزلتی والا بخشید به طوری کهاین کلام منثور وسیله ای برای بیان اغراض گوناگون بشری شد.بدیهی است که اوضاع اجتماعی و سیاسی هر جامعه درهر عصر بر ادبیات و فرهنگ آن جامعه تاثیر عمیقی دارد بنابراین آنچه در این مقاله آمده بررسی سیر تاریخی نثر از دوره جاهلی تا عصر نهضت معاصر است

لینک کمکی