دانلود فایل word بررسي شباهتها و تفاوتهاي مفهوم وحدت وجود در مثنوي مولوي و ديوان اشعارجامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي شباهتها و تفاوتهاي مفهوم وحدت وجود در مثنوي مولوي و ديوان اشعارجامي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :32

چکیده مقاله:

در حوزهی عرفان و تصوف اسلامی، مولانا جلالالدین بلخی رومی یکی از درخشانترین چهرهها محسوب میشود. او دارای زبان، بیان، مسلک و اعتقادات منحصر به فردی است که بعدها مورد توجه عارفان و شاعران پس از وی قرار گرفته و باعث شده عدهای به تبع او دست به خلق آثارخود بزنند، تاثیر پذیری از مولانا در زمینههای مختلف و در آثار شاعران و نویسندگان گوناگون نمودار شده است اما بررسی همهی جنبههای این تاثیرات و در همهی نسلهای بعد از وی کاربسیار دشواری است؛ از جمله این مفاهیم کلیدی که مولانا به آن پرداخته است موضوع وحدت وجود و مفهوم ان نزد عرفاست. در میان شاعران پس از مولانا شیخ عبدالرحمان جامی از جملهبرجستهترین افرادی است که در این خصوص داد سخن داده است. ما در این پژوهش به بررسی و مقایسه مفهوم وحدت وجود در مثنوی مولوی و دیوان اشعار جامی میپردازیم. نتیجه این بررسینشان میدهد که جامی در بیشتر مواردی که از وحدت وجود سخن میگوید به مفهوم ابن عربی وارانه آن پایبند است با این وجود در برخی موارد نظیر تمثیلات و تشبیهات، نقش کلیدی عشق در رسیدن به وحدت وجود و...از تاثیر اندیشه های مولانا برکنار نبوده است.

لینک کمکی