دانلود فایل word بررسي شخصيت اسطوره اي درفش کاوياني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي شخصيت اسطوره اي درفش کاوياني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در شاهنامه هر یک از پهلوانان پرچمی با طرح ها و ویژگی های خاص خود داشته اند که در واقع نمادهر یک از آنان محسوب می شده است و به آن ها قدرتی ویژه و اسطوره ای می بخشیده و طراحی ونقش هر پرچم متناسب با شخصیت پهلوان آن بوده است لذا درفش کاویانی با توجه به طرح و ویژگی هایی که دارد از همه مهم تر و مقدس تر است. این پرچم در واقع سمبل شورش و نهضت حق طلبانهعلیه ستم حاکم در جامعه است که برای تخستین بار بدست کاوه آهنگر برافراشته شد و حکومت ضحاک را نابود کرد برای درک بهتر ویژگی اسطوره ای این درفش باید مفهوم نمادین هر یک ازنقش ها و اجزای به کار رفته در آن را فهمید. در این جستار سعی بر آن است تا اهمیت درفش کاویانی در حماسه ملی ایران و ویژگی اسطوره ای این درفش در نبرد بین خیر و شر مورد بررسی قرار گیرد

لینک کمکی