دانلود فایل word بررسي شخصيت رستم در شاهنامه فردوسي ، اسطوره هاي ايراني و تاريخ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي شخصيت رستم در شاهنامه فردوسي ، اسطوره هاي ايراني و تاريخ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

رستم، جهان پهلوان شاهنامه فردوسی است. شرح زیبا و هنرمندانه جنگاوریهای او از زبان حکیم طوس، مایهی شهرت و بزرگی او در اذهان تمام اقشار مختلف جامعه فارسی زبان شده است. همین بزرگی و شهرتاو باعثگردید که بسیاری از پژوهشگران داخل و خارج درباره شخصیت و ریشه خاندانش بحث و تحقیق نمایند.اما شخصیت رستم در شاهنامه چگونه است و فردوسی در پژوهش و برآوری او در کتابش چه نقشیرا ایفا کرده است نام و نسب و ریشههای حضور او و خاندانش در اسطوره و تاریخ مربوط به کدام دوره و طایفهای است رستم به عنوان یک چهره پهلوانی برمیآید که از چهرهای تاریخی الهام گرفته باشد، امااینکه او دقیقا به کدام چهره بزرگ تاریخ باستان یا اسطورههای ایرانی شباهت دارد و آیا اصلا باید سیمای او را در یک قهرمان دید یا در چند قهرمان، موضوعی است که در این پژوهش از آن سخن گفته میشود. روش تحقیق در این پژوهش روشی اسنادی – کتابخانهای است و محقق به دنبال پاسخگویی به سوالات مورد نظر است

لینک کمکی