دانلود فایل word بررسي شخصيت و شخصيتپردازي در رمان ملاقات در شب آفتابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي شخصيت و شخصيتپردازي در رمان ملاقات در شب آفتابي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

شخصیت بازتاب تصورات و اندیشهی نویسنده است. پایه و اساس هر داستانی شخصیت است چرا که تمامیت قصه بر مدار آن میچرخد. و داستان بیشتر از هر قالب هنری دیگر با شخصیت سر و کار دارد به این دلیل جزء جدایی ناپذیر داستانمحسوب میشود و بدون آن هیچ داستانی شکل نمیگیرد. رمان ملاقات در شب آفتابی ساختار زندگینامهای داشته و در قالب ادبیات داستانی دفاع مقدس جای میگیرد. در آن شخصیتهای متعددی ایفای نقش میکنند که هر کدام در جهتپیشبرد اهداف داستان به کار گرفته شدهاند. هدف از مقاله حاضر بررسی جنبههای گوناگون عنصر شخصیت و شخصیت-پردازی در رمان ملاقات در شب آفتابی است. با توجه به اهمیت شخصیت در آن، انواع شخصیت از نظر ساختار روایی و شیوههای شخصیتپردازی مورد بررسی قرار میگیرد. این بررسی نشان میدهد که موذنی در شخصیتپردازی قهرمانانخود بیشتر روش مستقیم را بکار برده است، در مواردی نیز از روش غیر مستقیم هم سود جسته است. و نویسنده انواع شخصیت را در ابعاد گوناگون : اصلی، فرعی، همراز، نوعی، قالبی، پویا، ایستا، پسزمینه، سیاه و سفید با هنرمندی تمام پردازش نموده است.

لینک کمکی