دانلود فایل word بررسي شيوه جريان سيال ذهن دررمان سالمرگي اصغرالهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي شيوه جريان سيال ذهن دررمان سالمرگي اصغرالهي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

جریان سیال ذهن به ارایه جنبههای روانی اشخاص میپردازد. این جریان تفکرات شخصیت یا شخصیتها را به همان گونهایی که به طور اتفاقی پیش می آید ارایه می کند. در این شیوه عقاید و احساسات بدون توجه به توالی منطقی،گاهیبا به هم ریختن نحو و ترکیب کلام آشکار میشوند. این جریان به کل حوزه آگاهی و واکنش عاطفی روانی فرد گفته میشود که از پایین ترین سطح پیش تکلمی آغاز و به بالاترین سطح که کاملا مجزای تفکر منطقی است، میانجامد. داستان سالمرگی اصغر الهی، از جمله داستانهای معاصر است که به این شیوه نوشته شده است. در این واکنشهای عاطفی روانی دو راوی اصلی در کنار سایر شخصیتهای داستان، به روایت حوادث مربوط به زندگیآنها پرداخته است. نویسنده در هر فصل داستان عناصر زمان و مکان را، که روایت گفتههای راویان است، در هم میآمیزد. این داستان وضعیت زندگی سه نسل، با توجه به شرایط و موقعیت هر زمان، سختیهای هر کدام از این سه خاندان را نشان میدهد.

لینک کمکی