دانلود فایل word بررسي شيوه ي روايت در رمان الحب تحت المطر تاليف نجيب محفوظ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي شيوه ي روايت در رمان الحب تحت المطر تاليف نجيب محفوظ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

رمان یکی از انواع ادبی جدید است که توجه بسیاری از نویسندگان را به خود جلب کرده است ؛ ازجمله عناصر مهم هررمان شیوه ی روایت یا زاویه ی دید می باشد که در آن نویسنده باایجاد نوع روایت و بکارگیری تکنیک های رواییخاص درداستان ، دیدگاه نویی از رخدادها را دربرابر چشم خواننده می گشاید. شیوه ی روایت داستان ، یکی از عوامل اصلی در تحلیل آثار داستانی به شمار می رود که از اهمیت ویژه ای برخوردار است . زیرا نویسنده با انتخاب نوع راوی ونحوه ی روایتگری او ، در صدد برجسته کردن روایت داستانی می باشد. در عین حال ، توجه به موجودیت مستقل راوی وروش های متنوع روایت و انتخاب هر یک از آن ها برای داستان نویسی ، و نیز شکل حضور راوی و یا نبود وی در متن رویدادها و چگونگی تعامل راوی و روایت با یکدیگر ، موجب تمایز شیوه ی روایتگری داستان ها از یکدیگر می شود.رمان الحب تحت المطر ازجمله آثار برجسته ی نجیب محفوظ به شمار می رود که نویسنده در آن از شیوه های مختلف روایی بهره جسته است.در این مقاله برآنیم تا با اتخاذ رویکرد توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای ، تکنیکهای روایی نجیب محفوظ در این رمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم . این پژوهش نشان می دهد نجیب محفوظ برای پیشبرد روند روایت رمان الحب تحت المطر بیشتر از راوی دانای کل نامحدود بهره برده است.

لینک کمکی