دانلود فایل word بررسي صور بلاغي در اشعار رشحه اصفهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي صور بلاغي در اشعار رشحه اصفهاني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

اهمیت منظومه رشحه از نظر مضمون آن چنان است که خواسته است با منظومه های عاشقانه قرون قبل برابری کند و تحت تاثیر مستقیم لیلی و مجنون نظامی به دنبال ورود به مباحث جدید ی در عشق بازیهای زمان خود بوده است . رشحه در منظومه خود از سمبل های الهام گیرنده خود در منظومه خود از جمله مولوی،انوری،وهمچنین آثاری از قبیل یوسف و زلیخا،بهرامنامه،عقد گهر در نجوم وبسیاری دیگر اشاره نموده است. رشحه با تصرف در مضامین متقدمین خود و تلفیق تصویر و بهرهگیری از صنایع معمولی بدیع و معانی هرچه بیشتردر رسایی و سادگی کلام خویش کوشش کرده تا به زبان مردم کوچه و بازار یکی باشد . در این کوتاه سخن به بررس ی نکات خاص بیان و معانی و در کل جایگاه تصویر شعری رشحه با استفاده از شواهد معدود غزلیات و مثنوی وی با معیار صناعات ادبی پرداخته شده تا بر خوانندگان اهمیت و جایگاه منظومه ی او بیشتر مشخص گردد.

لینک کمکی