دانلود فایل word بررسي طبقات اجتماعي در تاريخ بيهقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي طبقات اجتماعي در تاريخ بيهقي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این اثر محقق سعی کرده است طبقات مهم اجتماعی را در عصر بیهقی مورد تفحص و بررسی قرار دهد و طبقات اجتماعی دوران پیش از بیهقی را با در نظر گرفتن اوضاع اجتماعی آن دوران با طبقات اجتماعی در عصر حضور بیهقیمورد بررسی قرار دهد.هدف از این پژوهش، بررسی طبقات اجتماعی در عصر بیهقی پیش و پس از این دوره میباشد. و نحوه تاثیرگذاری این طبقات بر حکومتهای وقت آن دوران و زمان و همچنین بررسی شیوه زندگی اجتماعی مردمآن زمان و تاثیرات مثبت و منفی این طبقات بر نحوه حکومتداری حاکمان و فرمانروایان میباشد و بررسی طبقات اجتماعی دوران بیهقی و مقایسه آن با طبقات اجتماعی کنونی به روش توصیفی و تجزیه و تحلیل را مطرح میسازد

لینک کمکی