دانلود فایل word بررسي طنز در اسرارالتوحيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي طنز در اسرارالتوحيد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در طول تاریخ،سرزمین ما همواره در معرض هجوم و تاخت و تاز بیگانگان قرار داشته و گاه و بیگاه تمدن ایرانی به سمت زوال و نابودی پیش می رفته است.بدون شک حمله مغول بزرگ ترین صدمه و آسیب را به تمدن ایرانی وارد ساخت.قیامسربداران مهم ترین جنبشی بود که علیه نیروهای مهاجم مغولان شکل گرفت.هرچند این جنبش نتوانست کشور را از زوال و نابودی برهاند،اما برای برهه ای کوتاه مدافع حیثیت ایرانیان بود.ابن یمین فریومدی مشهورترین شاعر عصر سربداران بود کهاشعارش تجلیگاه مبارزات مردان نامی ایران شد.او در اشعارش زندگی محرومان و مستضعفان جامعه را در روزگار حکومتسربدران متجلی ساخت.سوال اصلی مقاله حاضر آن است که نهضت سربداران به چه میزان در درون مایه ها و مضامین شعری ابن یمین فریومدی انعکاس یافته است.هدف از پژوهش پیش رو شناخت مضامین شعری ابن یمین و بازتاب نهضت سربداران در اشعار اوست.در اشعار ابن یمین به مضامین و درون مایه هایی همچون ظلم ستیزی،دفاع از حقوق محرومان،وطن خواهی و... برمی خوریم که همه این مضامین برگرفته از جامعه روزگار او است

لینک کمکی