دانلود فایل word بررسي عناصر داستان در خالو نکيسا، بنات النعش و يوزپلنگ ايرج صغيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي عناصر داستان در خالو نکيسا، بنات النعش و يوزپلنگ ايرج صغيري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

عناصر داستان که جز لاینفک نمایشنامه میباشد یکی از مهمترین مباحث در تحلیل و بررسی نمایشنامه است. نظریه پردازان در رابطه با عناصر داستان عقاید مختلفی مطرح کردهاند. با وجود مباحث بسیار در این حیطه هنوز جای بحث باز است و میتوان گفت کتابهای معدودی وجود دارد که به صورت اختصاصی و جامع به این مقوله پرداخته باشد. ایرج صغیری از جمله نویسندگان ایرانی است که با نمایش خالونکیسا، بنات النعش و یوزپلنگ خود نظر مخاطبان و منتقدان را به خود جلب نموده است. بررسی عناصر داستان در خالونکیسا، بنات النعش و یوزپلنگ ایرج صغیری، مخاطبین و علاقمندان را هر چه بیشتر با نمایشنامههای ریالیسم جادویی آشنا خواهد کرد. پژوهش حاضر به معرفی عناصر داستان و ساختار تشکیل دهنده نمایشنامه میپردازد و مهمتر از آن نمایشنامه ریالیسم جادویی را به علاقمندان مینمایاند. اطلاعات این تحقیق با مطالعات کتابخانهای و مصاحبه حضوری با ایرج صغیری گردآوری شده است. همچنین جهت تجزیه تحلیل دادهها از روش توصیفی تحلیلی تک تک دادهها استفاده گردیده است.

لینک کمکی