دانلود فایل word بررسي عناصر داستان در قلندرخونه ايرج صغيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي عناصر داستان در قلندرخونه ايرج صغيري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

عناصر داستان که جز لاینفک نمایشنامه میباشد یکی از مهمترین مباحث در تحلیل و بررسی نمایشنامه است. نظریه پردازان در رابطه با عناصر داستان عقاید مختلفی مطرح کردهاند. با وجود مباحث بسیار در این حیطه هنوز جای بحث بازاست.میتوان گفت کتابهای معدودی وجود دارد که به صورت اختصاصی و جامع به این مقوله پرداخته باشد. ایرج صغیری از جمله نویسندگان ایرانی است که با نمایش قلندرخونه خود نظر مخاطبان و منتقدان را به خود جلب نموده است.دانلود فایل word بررسي عناصر داستان در قلندرخونه ايرج صغيري، مخاطبین و علاقمندان را هر چه بیشتر با نمایشنامههای ریالیسم جادوییآشنا خواهد کرد. پژوهش حاضر به معرفی عناصر داستان و ساختار تشکیل دهنده نمایشنامه میپردازد و مهمتر از آن نمایشنامه ریالیسم جادویی را به علاقمندان مینمایاند. اطلاعات این تحقیق با مطالعات کتابخانهای و مصاحبه حضوری باایرج صغیری گردآوری شده است. همچنین جهت تجزیه تحلیل دادهها از روش توصیفی تحلیلی تک تک دادهها استفاده گردیده است.

لینک کمکی