دانلود فایل word بررسي فرهنگ جهانگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي فرهنگ جهانگيري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

فرهنگ نویسی یکی از زیر شاخه های مهم ادبیات و مربوط به حوزه زبان شناسی است .فرهنگها میتوانند از طریق ثبت و ضبط صحیح لغات، اصطلاحات و اعلام و نیز سیر تاریخی تحول و تطور واژگان، به تهیه و تنظیم دستور زبان و بررسیهای دقیقتر زبان شناسی کمک شایانی کنند. فرهنگ نویسی در ادبیات فارسی فراز و فرود های بسیاری داشته است. آنچه مسلم است با بررسی فرهنگهای تاریخی می توان به شیوه درست و منظمی برای تهیه فرهنگ نامه ها دست یافت. در اینمقاله برانیم تا با دانلود فایل word بررسي فرهنگ جهانگيري چگونگی فرهنگنویسی زبان فارسی درسرزمین هند را به تصویر کشیده و همچنین مباحث مطرح شده ، بخشهای مختلف آن و نواقص مشاهدهشده در فرهنگ جهانگیری را مطرح نماییم.

لینک کمکی