دانلود فایل word جلال الدين سيوطي و نوآوري او در مقامه نويسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word جلال الدين سيوطي و نوآوري او در مقامه نويسي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

جلال الدین سیوطی نابغه ی بلند آوازه ی قرن نهم و دهم هجری که در اغلب علوم متداول عصر خویش آثار مکتوب ماندگار از خود به جا گذاشته است، توانست در یکی از فنون زیبای نویسندگی یعنی مقامه نویسی، تحول ایجاد نموده و باابداع روشی جدید، مقامه نویسی نوین را پایه گذاری کند. وی با وارد نمودن علوم مختلف در وادی مقامه نویسی، آن را از لفظ پردازی صرف خارج نموده، و بر خلاف مقامه نویسان پیش از خود، با آمدن به سراغ طبیعت، توانست گیاهان و سنگ های قیمتی را به نطق در آورده، و با ارایه ی دلیل های معتبر عقلی ونقلی، آنهارا به مناظره و جدال احسن بکشاند.سیوطی با فرهنگ دینی و معلومات تاریخی، ادبی، لغوی و پزشکی خویش در مقاماتش حضوری پررنگ دارد، و به عنوان یک ادیب هنرمند صاحب ابتکار به نباتات و جمادات جانی تازه بخشیده و آنها را صاحب تحرک، حزن و شادی، لذت و الم، و برخوردار از عواطف انسانی نشان داده است

لینک کمکی