دانلود فایل word رابطه بينامتنيت ميان رساله سيرالطالبين ومرصادالعباد و کشف المحجوب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه بينامتنيت ميان رساله سيرالطالبين ومرصادالعباد و کشف المحجوب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

رساله سیرالطالبین میر سید علی همدانی از جمله رساله ای است که از لحاظ موضوع و محتوا و ساختار شیوه بیان با آثار عرفانی پیش از خود بویژه مرصادالعباد ، کشف المحجوب و رساله قشیریه ارتباطات و مشترکات زیادی دارد . خوانش این متون میتواند ما را در بررسی نقاط مشترک و تاثیرپذیری این رساله از متون پیش از خود آشکار سازد . بر اساس نظریه بیامتنیت ، یک متن بر اساس ساختاری که در درون خود دارد ، ارتباط تنگاتنگی با متون پیش از خود دارد و در عین حال به متون پس از خودنیز تاثیر می گذارد و سخن از منشا متن ، به بیراهه رفتن است ، بلکه مفاهیم فرهنگی و اجتماعی پیش از متن در آن اثر میگذارد چنانکه منتقدان پیرو بینامتنیت ، بارت ، باختین ، ژنت و کریستوا ، تاکید دارند هیچ متنی اصیل نیست رساله سیرالطالبین بصورت آشکار و نقل قول مستقیم در عبارت ها و واژه ها و تلمیحات و آیات و احادیت و همچنین در بیان محتوا تحت تاثیر متون پیش از خود بوده است . در این پژوهش با نشانه های بینامتنیتی به واکاوی و تجزیه و تحلیل این رساله پرداخته شده است

لینک کمکی