دانلود فایل word راز درمانگري منوچهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word راز درمانگري منوچهري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

به نظر میرسد که امروزه انسانها بیش از هر چیز دیگری به محبت و توجه نیازمندند. تنهایی انسان عصر حاضر به یکی ازمشکلات و معضلات اساسی وی تبدیل شده است و این تنهایی بسیاری از بیماریهای روانی همانند: استرس، افسردگی وغیره را برای انسان امروزی در پی دارد. همین عامل سبب شده است که رواندرمانگران به دنبال شیوهی مناسبی برای درمان بیماریهای روانی باشند. یکی از روشهای مورد استفاده رواندرمانگران شعردرمانی است. شعردرمانی یکی از انواع روش-های هنردرمانی بوده که برای رفع تنش و آرامبخشی در درمان بیماریهای روانی و حتی گاهی به عنوان پیشگیری ازبیماریهای روانی استفاده میشده است. از آنجایی که در پارهای از مسایل نتایج حاصل از درمان توسط این روش رضایت بخش بوده است. بنابراین در این پژوهش سعی شده است با توجه به علاقه و ارادت ایرانیان به ادبیات و شعر با خوانشی نو در دیوان اشعار منوچهری ابیات مناسب با شعردرمانی را یافته و در اختیار رواندرمانگران قرار داده و از طریق این شاعر طبیعتگرا شادمانی و شادابی را به ایرانیان ادب دوست بازگرداند

لینک کمکی