دانلود فایل word راههاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان براي يادگيري فعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word راههاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان براي يادگيري فعال :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با توجه به تحولات و پیشرفت های چشمگیر آموزشی و به منظور هماهنگی با این تحولات لازم است که معلمان، برای بهبود امر یاددهی یادگیری، همراه با این پیشرفتها و دگرگونیها، به روشها و فنونی مجهز شوند که بتوانند ضمن دانش افزایی و ارتقای سطح علمی خود، علاوه بر علاقه مند کردن دانش آموزان، آنها را در مسیر درست یادگیری و فراگیری دانش قرار دهند که این نیز علاوه بر نیاز به توجه، مشاهده دقیق، به خاطر سپاری، مسوولیتپذیری در قبال یادگیری و هدفمندی از طرف دانشآموز، به فراهمشدن محیطی جذاب و دلنشین و چالش برانگیز و شادیآور همراه با انجام فعالیتهای سازنده، نیازمند است.بدین منظور توجه به نیازها و علایقدانشآموزان، درنظر گرفتن تفاوتهای فردی، فرهنگی و اجتماعی، بسیار لازم است. همچنین ایجاد فضاهای همکاری و همیاری ث مربخش، تشویق برای مشارکت عمومی، انجام فعالیتهای معنی دار و مرتبط با زندگی واقعی، برگذاری برنامههای جنبی و تغییر وضعیت فراگیران از حالت غیرفعالی به اندیشه وری و داشتن تفکر خلاق و سازنده ، از ضروریات آموزش است.از جمله روشهای مناسب و تسهیل کننده این امر، هنر ایجاد انگیزه و برانگیختن دانش آموزان به امر آموزش و شناخت استعدادهای آنهاست که خود راهکارهایی چون تعیین هدف، ایجاد رقابت، تشویق، ادراک کفایت و ... را شامل می شود. نگارنده، در این مقاله ضمن بیان اهمیت ایجاد انگیزه، برای برانگیختن میل درونی فراگیر به سوی یادگیری فعال، علاقه به مطالعه و تحقیق و انجام فعالیتهای علمی، همراه با لذت و رضایتمندی و سازماندهی اندیشه و تفکر، به بیان روشها و راهکارهای مربوط به آن پرداخته و پیشنهادهایی نیز ارایه کرده است.

لینک کمکی