دانلود فایل word رباعيات خيام در گستره ادبيات تطبيقي(نقد و بررسي ديدگاههاي محمدالسعيد جمالالدين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رباعيات خيام در گستره ادبيات تطبيقي(نقد و بررسي ديدگاههاي محمدالسعيد جمالالدين) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

محمد السعید جمال الدین از پژوهشگران حوزه ادبیات تطبیقی معاصر عرب و مصر است وی عقیده دارد که بحث ازرباعیات خیام و صحت انتساب این رباعیات به وی، از گرههای ناگشوده ادبیات فارسی است. ایشان شهرت جهانی خیام،فیلسوف، دانشمند، منجم و ریاضیدان ایرانی را بیشتر مرهون رباعیات او می داند که ترجمه این رباعیات توسط فیتزجرالد صورت گرفته است؛ هر چند که تعدادی از پژوهشگران، تعدادی از این اشعار ترجمه شده را سروده خیام نمیدانند کهاین اختلاف نظر در انتساب، سبب تفاوت دید در صحت تعداد رباعیات وی در نگاه ایرانیها و غربیها گردیده است. هدف این جستار ادبی که با روشی تحلیلی-توصیفی صورت گرفته، آن است تا در پرتو آراء جمال الدین به اهمیت و تاثیر رباعیات خیام و ترجمهی آنها بر ادبیات معاصر عرب و همچنین ترجمههای عربی که به تقلید از این رباعیات پدید آمده، بپردازد.

لینک کمکی