دانلود فایل word رستاخيز از اسطوره تا ادبيات معاصر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رستاخيز از اسطوره تا ادبيات معاصر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

رستاخیزواعتقاد به جهان پس ازمرگ ازدنیای اسطوره تا زمان ما فرازونشیب فراوانی به خود دیده است این موضوع همواره در آفرینش آثار ادبی الهام بخش شعرا و نویسندگان بوده است. بسیاری از شاهکارهای ادبی، اسطورهای و عرفانی با موضوع رستاخیز و سفر به جهان آخرت پدید آمده است. در این گفتار به بررسی این موضوع از اسطوره تا ادبیات با تکیه بر نه اثر معروف اسطوره ای،عرفانی، مذهبی و ادبی ایران و جهان پرداخته میشود و ضمن معرفی این آثار، فراز و نشیب، نگرش، شکل ارایه متنوع و ویژگیهای آن مانند عنصر سفر و راهنما تبیین میشود و سیر آن از اسطوره تا آثار ادبی معاصر که از جد آمیخته با ترس و وحشت آغاز و به طنز جهت اصلاح جامعه و بیداری وجدان خفته جمعی می انجامد بررسی و تحلیل می شود

لینک کمکی