دانلود فایل word رمان و معنويت در رياليسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رمان و معنويت در رياليسم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مکتب ادبی و هنری ریالیسم از جمله مکاتب خوش اقبال و پویاست که شاید یکی از رازهای ماندگاری، حیات و اقبال این مکتب به سبب تنوع و انعطاف حوزه ی واقع گرایی باشد. ریالیسم از منظر فکری و ذوقی دارای نام ها و تعاریف گوناگونیاست: ریالیسم: انتقادی، جادویی و ریالیسم معنوی.در داستان های ریالیستی توجه به پیرنگ و روابط علت و معلولی بیشتر است و می توان گفت پیرنگ داستان در این مکتب قوی ترین پیرنگ است، زیرا تلاش می شود تا واقعیات به طور دقیق ذکر شود و باور پذیری داستان زیاد باشد و توجه به روابط علت و معلولی به طور دقیق صورت می گیرد

لینک کمکی