دانلود فایل word روابط بينامتني اشعار عزالدين المناصره با قرآن کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word روابط بينامتني اشعار عزالدين المناصره با قرآن کريم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

قرآن کریم به واسطه عمق معانی، فصاحت، بلاغت و غنای واژگان ویژگیهای منحصر بفردی دارد که الهام بخش ادیبان سلمان بوده و آنان در سطوح مختلف مفهومی و لفظی و اسلوبی از آن بهره ها بردهاند. رابطه آثار ادبی با قرآن کریم ذیل بینامتنیت قابل جستجوست. عزالدین المناصره یکی از شاعران فلسطین است که شعرش از مضامین و واژگان قرآنی بهره مند است. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، درصدد بیان روابط بینامتنی شعر المناصره با قرآن کریم است ومهمترین نتیجه این است که بسامد اشعاری که به روش نفی متوازی از واژگان و عبارت های قرآنی بهره مند شده اند، ازروش نفی جزیی بیشتر بوده و کاربرد روش حوار در اقلیت قرار دارد. شاعر بسا از روش های بینامتنی، هم زمان در یک سروده استفاده کرده و از سیاق آیات قرآن کریم در ایفاد مضامینی دایر بیان بر سرگذشت فلسطین اشغال شده و هموطنانش بهره مند شده است

لینک کمکی