دانلود فایل word روانشناسي رنگها در اشعار اخوان ثالث

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word روانشناسي رنگها در اشعار اخوان ثالث :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

رنگ مهمترین عنصر در بروز خلاقیتهای هنری و بهره وری محسوب می شود. شاعران نیز در سروده های خویش، عاطفه و احساس خود را با رنگ به تصویر می کشند ، بعلاوه پیوندی که شاعر در میان اشیاء و پدیده های پیرامون پدید می آورد یا به کشف آنهادست می زند گاه بر پایه ی رنگ است. نیرو و قوتی که در رنگ به عنوان یک عامل تصویر و تخیلی و انتقال عاطفه و احساسشاعر موج می زند در هیچک یک از ویژگی های ملموس و دیداری اشیاء نمی توان یافت. شاعران بعنوان زیبا شناسان جهان آفرینش از واژگان رنگین در عینی تر شدن ایماژهای شاعرانه و گاه در راستای تبیین مفاهیم بیان ناشدنی فضای نمادین اشعارخویش بهره ها برده اند. عنصر رنگ که یکی از اجزای مهم صور خیال است، یکی از عناصر مهم زبان نمادین شاعران است. اخوان ثالث نیز برای شرح و تفسیر معانی ذهنی و مقاصد نهایی خویش، بسته به چگونگی تاثر آنان از زمینه های مذکور، دست به نمادپردازیهای رنگین زده است

لینک کمکی