دانلود فایل word روايت شناسي داستان سياوش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word روايت شناسي داستان سياوش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

شناخت ساختار روایی و توصیف و تشریح شخصیت های داستان ، یکی از مهم ترین نکته ها در پژوهش های ادبی است و پژوهشگران می کوشند از طریق معنا شناسی، ارتباط بین شخصیت های داستانی را تبیین کنند.یکی از شیوه های جدید تبیین شخصیت ها و ارتباط آنها با یکدیگرالگوی کنشگرگریماس است. گریماس روایت شناسی ساختارگراست. او فرضیه مدل کنشی را با هدف نمایان ساختن نقش شخصیت ها ارایه داد.در این الگو شش کنشگر نقش ایفا می کنند که عبارتند از: کنشگر فاعل، فرستنده، گیرنده، یاری دهنده، بازدارنده وشیء ارزشی. البته واژه کنشگر از شخصیت داستانیفراتر می رود؛ زیرا کنشگر فقط انسان نیست بلکه می تواند شیء، گروها واژه ای مجرد و انتزاعی باشد.نگارنده در این پژوهش بر آن است با بهره مندی از الگوی کنشگر گریماس به بررسی شخصیت های داستان سیاوش در شاهنامه فردوسی بپردازد.

لینک کمکی