دانلود فایل word مدلسازي جذب مس توسط نانو ذرات آهن با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

س یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيستتعداد صفحات :17چکیده مقاله: در مطالعات آزمایشگاهی به منظور ارزیابی کارآیی یک جاذب، آزمایشات در شرایط گوناگونی انجام می شوند تا اثرات پارامترهای مختلف بر فرآیند جذب آلاینده مورد مطالعه قرار گیرد. لیکن به علت وجود محدودیت هایی از جمله زمان و هزینه، ارزیابی عملکرد جاذب در تمامی شرایط عملیاتی ممکن، قابل انجام نخواهد بود. از این رو استفاده از یک مدل کارآ، که توانایی شبیه سازی رفتار جاذب در کلیه شرایط آزمایشگاهی را داشته باشد، منجر به کاهش زمان، هزینه اجرا و نیز ریسک پذیری پروژه می گردد. ه

دانلود فایل word بررسي نقش اکو توريسم در توسعه پايدار مطالعه موردي: منطقه قره سو کلات نادر

س یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سومتعداد صفحات :22چکیده مقاله: شهرستان کلات به دلیل دارا بودن جاذبه های طبیعی و اقلیمی متفاوت همواره به عنوان یک مقصد در نظران گردشگران بوده است به خصوص منطقه خوش آب و هوا و تفریحگاهی قره سو که به عنوان اوج نقطه گردشگری کلات می باشد.در این پژوهش با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی، و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید ها به شیوه مدل تحلیلیsowt به بررسی و ارزیابی پتانسیل ها و قابلیت های جاذبه های اکوتوریستی منطقه قره سو به گونه ای علمی پرداخته شده است، سپس به ارایه

دانلود فایل word بررسي نقش نظارت در کاهش مطالبات معوق بانک کشاورزي

یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفرينيتعداد صفحات :9چکیده مقاله: مطالبات معوق نشان دهنده تعهداتی است که مصرف کننده تسهیلات ایفا ننموده است. مطالبات معوق می تواند شامل بخش های خصوصی و دولتی باشد که هر یک از آنها ممکن است از منابع تسهیلات تکلیفی یا منابع عادی بانک استفاده نموده باشند و در موعد مقرر نسبت به واریز اقساط اقدام ننموده است.بانک کشاورزی هم یکی از بانک های ایران که با مشکل این مطالبات معوق روبرو است بر همین اساس هدف از این مقاله دانلود فایل word بررسي نقش نظارت در کاهش مطالبات معوق بانک کشاورزي است. یافته های این مقاله نشان داد که هر چه قدرت نظارت بانکی بیش