دانلود فایل word آثار فقهي استصحاب حکم خاص بررسي و مقايسه ديدگاه شيخ انصاري وآخوند خراساني

س یا همایش : کنفرانس ملي فقه، حقوق و روانشناسيتعداد صفحات :24چکیده مقاله: مساله استصحاب حکم مخصص که اولین بار مرحوم شیخ انصاری مطرح کرد، یکی از کاربردیترین مسایل اصولی در استنباط احکام شرعیه و قوانین مدنی است. از آنجایی که در این زمینه رساله و تحقیق مستقلی انجام نشده است، از این رو، این مقاله، با محور قرار دادن کتاب فراید الاصول شیخ انصاری و کفایت الاصول آخوند خراسانی را به عنوان منبع اصلی تحقیق، ضمن تحلیل و بررسی اقوال شیخ وآخوند در این مساله و تبیین قول صحیح، به موارد تحقق آن در احکام شرعیه پرداخته است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظری، به برر

دانلود فایل word بررسي عددي و آزمايشگاهي اثر دما بر روي سرعت آرام شعله سوخت هاي متان هوا و پروپان هوا با روش حرارتي

س یا همایش : ششمين کنفرانس سوخت و احتراق ايرانتعداد صفحات :20چکیده مقاله: در این تحقیق با استفاده از روش شار حرارتی سرعت شعله پیش آمیخته آرام آدیاباتیک متان -هواوپروپان -هوا محاسبه شده است آزمایشات در نسبت هم ارزی 0.8 تا 1.2 و دماهای 298 تا 358 کلوین انجام شده است و تغییرات توان دمایی با نسبت هم ارزی بررسی گردید بیشترین مقدار سرعت شعله بدست آمده در آزمایشات برای مخلوط متان هوا در دمای 358 کلوین و نسبت هم ارزی 1.1 برابر با 47.33cm/s وبرای مخلوط پروپان هوا در دمای 358 کلوین و نسبت هم ارزی 1.1 برابر 57.2cm/s حاصل گردیده است کمترین توان دمایی برای مخلوط متان هوا در نسبت هم

دانلود فایل word بررسي پيامد فناوري هاي نوين ارتباطي (با تاکيد بر اينترنت و شبکه هاي اجتماعي)

س یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفرينيتعداد صفحات :10چکیده مقاله: با توجه به گسترش فزاینده استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی و دسترسی به جامعه اطلاعاتی، شخصیت افراد از این منابع نیز تاثیر میپذیرد. جامعه-ی امروز، به یمن صنعت همزمان ارتباطات، در حال تجربه ی نوع تازهای از شبکه ای شدن و شبکه ای بودن است. همزمانی با بیسیمی فناوریهایارتباطات و اطلاعات، نوع تازهای از جامعه ی شبکه ای را بوجود آورده است که در میان خانواده ها، ارزشها تحت تاثیر قرار گرفته و تغییراتی در رفتار وگفتمان مردم خصوصا نسل جوان بو