دانلود فایل word نقش حضور قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي بر ايجاد تنش در روابط ايران و جمهوري آذربايجان

س یا همایش : اولين همايش بين المللي بحرانهاي ژيوپلتيکي جهان اسلامتعداد صفحات :18چکیده مقاله: کشورهای مختلف با توجه به سطح قدرت ملی خود، همواره در صدد توسعه دامنه نفوذ و اثر گذاری خود در ماوراء مرزهای خود و بویژه در مناطق و کشورهای با اهمیت جهان هستند. کشور جمهوری آذربایجان واقع در منطقه قفقاز جنوبی، بدلایلی مانند قرار گیری در همسایگی روسیه و ایران، داشتن ذخایر بزرگ نفت، قرار گیری در حاشیه خزر و ... مورد توجه فراوان قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو، ترکیه، اسراییل و عربستان سعودی قرار گرفته است.مقال

دانلود فایل word بررسي محاسبات مصرف سوخت راکتور MNSR اصفهان با استفاده ازسوختهاي غناي پايين AL-U8Mo ، U9Mo و سوخت غناي بالاي 4UALبراي 15 سال کارکرد با استفاده از کد MCNP

س یا همایش : دومين همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين ايرانتعداد صفحات :12چکیده مقاله: در این پژوهش محاسبات مصرف سوخت راکتور مینیاتوری چشمه نوترون اصفهان ( MNSR ) با استفاده از کد محاسبات MCNP برای سوخت مرجع غنای بالای 4UAL-HEU و سوختهای غنای پایین lA-U8Mo-LEU و U9Mo-LEU ، با این فرض که راکتور با قدرت KW30 و برای 2 ساعت در رو ، 5 رو در هفته، و در طول مدت 15 سال که معادل 300 رو می باشد، ارایه شده است. نتایج تغییرات ضریب تکثیر موثر بر حسب زمان در طول کارکرد راکتور برای سوختهای مختلف نشان دهنده کاهش ضریب تکثیرموثر در غناهای پایین سوخت نسبت به سوخت با غنای بالا است. تحلیل تغییرات

دانلود فایل word مشکلات، نيازها و تکنيک ها در تکثير و پرورش لارو ماهيان دريايي

یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدارتعداد صفحات :6چکیده مقاله: برای مدت های طولانی، پرورش ماهیان دریایی بر پایه ی جمع آوری بچه ماهیان از دریا بوده است. این عمل برای انواع سیستم های پرورش غیرمتراکم به کار گرفته می شده است. درواقع از رفتار مهاجرت تغذیه ای ماهیان نوجوان که از دریا به لاگون های ساحلی صورت می گیرد، در جهت جمع آوریاین ماهیان استفاده می شده است؛ اما به تدریج تولیدکنندگان به سمت تکثیر مصنوعی لارو روی آوردند. به طورکلی موفقیت در تولید تجاری ماهیاندریایی وابسته به تولید بچه ماهیان انگشت قد می باشد. امروزه چرخه ی زندگی، ن