دانلود فایل word بررسي تاثير تزريق فوم و پليمر بر رفتار چسبندگي خاک در حفاري مکانيزم زمينهاي نرم به منظور مقابله با پديده گل گرفتگي

س یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايرانتعداد صفحات :10چکیده مقاله: یکی از مهمترین مخاطرات زمین شناسی در تونلسازی در خاکهای رسی که با ماشینهای حفاری EPB حفر می شود، گل گرفتگی دهانه کاترهد، نوار نقاله مارپیچ، چمبر حفاری و افزایش گشتاور دستگاه و همچنین در بدترین حالت متوقف شدن دستگاه حفاری می باشد. از عوامل بعمل آوری خاک بخصوص فوم ها و پلیمرهای پراکنده ساز میتواند منجر به کاهش چسبناکی ذرات خاک به فلز و همچنین تمایل به عدم گل گرفتگی و بهبود تعامل بین خاک و ماشین در طول فرآیند حفاری گردد. یکی از روشهای معمول در برآورد خطر گل گرفتگی

دانلود فایل word اثربخشي درمان فراشناختي در فراباورها ، فرانگراني ها و علايم و ملاک هايباليني بيماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر GAD

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايرانتعداد صفحات :13چکیده مقاله: سابقه و هدف: هدف از پژوهش حاضر ، ارزیابی اثربخشی درمان فراشناختی در باورهای فراشناختی، فرانگرانی ، علایم و نشانه های بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر GAD بود.مواد و روشها : کلیه بیماران مبتلا به GAD مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان ابن سینا مشهد در فاصله ی زمانی 15 فروردین تا 15 تیر 1395 انتخاب شده و در چهار گروه ( درمان فراشناختی ؛ درمان فراشناختی با دارو؛ درمان دارویی و گروه کنترل) قرار گرفتند. بی

دانلود فایل word تاثير آموزش بر شکل گيري بحران مذهبي در جهان اسلام؛ مورد: آموزش هاي مذهبي در پاکستان

س یا همایش : اولين همايش بين المللي بحرانهاي ژيوپلتيکي جهان اسلامتعداد صفحات :16چکیده مقاله: مذهب با توجه به اینکه نقش مهمی در زندگی انسان ها ایفا می کند و به صورت های مختلف بر هویت آنها تاثیرگذار است و از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. فراگیری و انتقال آن از طرق مختلف از سوی خانواده ها، گروه ها و حتی حکومت ها صورت می گیرد. با توجه به اینکه آموزش سبب شکل دهی به هویت مذهبی افراد شده است بررسی آموزش های مذهبی یک ضرورت می باشد. در این میان، آموزش های مذهبی در بین مردم کشور پاکستان از اهمیت بسزایی برخوردار است، به گونه ای که در دوران حکومت ضیاء الحق برای