دانلود فایل word بررسي عددي فرآيند کشش عميق ورق منيزيوم تحت شرايط گرمايي مختلف

س یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کاربرد پژوهش و تحقيق در علوم و مهندسيتعداد صفحات :10چکیده مقاله: آلیاژ منیزیوم با نسبت استحکام به چگالی بالا، در صنعت مورد توجه قرار گرفته است. به منظور افزایش شکل پذیری و رفع برخی مشکلات شکل دهی می توان از فرآیند کشش عمیق گرم استفاده کرد. در این مقاله، بررسی عددی فرآیند کشش عمیق ورق منیزیم AZ31 با ضخامت 1.5mm توسط نرم افزار عددی LS-DYNA صورت گرفت. فرآیند را در دماهای 300، 200، 100، 25 درجه سانتی گراد بررسی شد. نیروهای ,40kN,60kN,85kN110kN از طرف ورقگیر به ورق برای بررسی تاثیر نیروی ورقگیر روی بهبود اعمال شد. سه نسبت حدی 1.75, 2, 2.25 برای م

دانلود فایل word کاهش حجم عمليات خاکي و افزايش پايداري سد خاکي با استفاده از ژيوگريد مطالعه موردي : سد آجي سو)

س یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کاربرد پژوهش و تحقيق در علوم و مهندسيتعداد صفحات :17چکیده مقاله: امروزه با استفاده از عناصر تسلیح سدهای خاکی مسلح بوجود آمده اند که دارای مزایایی چون کاهش جابجایی ذرات خاک، کاهش حجم خاکریزی در شیب های بالادست و پایین دست، افزایش ضریب اطمینان پایداری شیب های بالا دست و پایین دست، سرعت درساخت، انعطاف پذیری و امکان احداث سرریز بر روی تاج سد می باشند. در این تحقیق سد خاکی آجی سو با ارتفاع 31 متر در نرم افزار plaxis 2D مدل شد و ضرایب اطمینان پایداری استخراج شد. نتایج با ضرایب اطمینان مجاز صحت سنجی شد. سپس اقدام به مسلح س

دانلود فایل word بررسي عوامل موثر انگيزش شغلي کارکنان (مطالعه موردي: شرکت هاي قطعه ساز خودروي سبک در استان تهران)

س یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفرينيتعداد صفحات :18چکیده مقاله: هدف از این تحقیق بررسی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شرکت های قطعه ساز خودرو سبک در استان تهران است. این پژوهش از حیث هدف از نوع کاربردی و از حیث مطالعه، یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی می باشد همچنین مبنای نوع داده های گرد آوری شده از نوع کمی می باشد. که در این راستا و دو پرسشنامه با عنوان های پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ و پرسشنامه ی برداشت اطلاعات جهت مقایسه های زوجی توزیع خواهد شد. جامعه آماری در این پژوهش، شامل تما