دانلود فایل word بررسي تاثير عدم اطمينان بازدهي و نقش انگيزههاي مديريتي بر ميزان سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

س یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفرينيتعداد صفحات :17چکیده مقاله: هر قراردادهای حقوق و مزایای مدیران شرکتها تا حد زیادی شامل سهام خود شرکت و گزینه های دیگر است. این قراردادها مدیر را در معرض ریسک هایخاص شرکتی که سهامداران در آن نقشی ندارند قرار میدهد. این عامل باعث شده است که بین عوامل قیمت گذاری و سیاست های سرمایه گذاری بهینه مدیرشرکت و سهامداران اختلاف ایجاد شود. اگر سهامداران قادر به نظارت بر مدیران نباشند، سیاست های سرمایه گذاری مشاهده شده درداده ها شبیه به این حالت است که نشان می دهد به احتمال

دانلود فایل word مقايسه ميزان تمايل به سبک زندگي اسلامي ايراني در حوزه اوقات فراغت براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در دختران دانش آموزان شهري و روستايي دروره متوسطه 2 شهرستان آزادشهر سال تحصيلي 95-94

س یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگيتعداد صفحات :12چکیده مقاله: سبک زندگی از زمره مفاهیمی است که در حوزه جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی برای بیان پارهای واقعیتهای فرهنگی مطرح و به کار می رود. از جمله موضوع های نگران کننده در عصر حاضر، توسعه آسیب های اجتماعی مراکز آموزشی مدارس و دانشگاه ها است که به یکی از چالش های فرا روی متولیان و دستاندرکاران امر آموزش و تربیت تبدیل شده است. از این رو در این مقاله سعی شده است تا با مقایسه میزان تمایل به سبک زندگی اسلامی - ایرانی در حوزه اوقات فراغت برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی بر روی 60 نفر از دختران دا

دانلود فایل word تخمين مقاومت فشاري تک محوري سنگ اهک با استفاده از آزمايشات سختي اشميت شاخص بار نقطه اي و سرعت موج فشاري مطالعه موردي

یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايرانتعداد صفحات :9چکیده مقاله: مقاومت تراکمی تک محوری یکی از پارامترهای مهم در بحث مکانیک سنگ می باشد. تعیین این پارامتر در آزمایشگاه کاری پرهزینه، زمانبر و دشوار است به این منظور پژوهشگران روابط بسیاری بین مقاومت تراکمی تک محوری و نتایج حاصل از آزمایشهای ساده مرتبط با این پارامتر که قابلیت انجام در محل پروژه و آزمایشگاه را دارند، ارایه کرده اند. در تحقیقات مختلف نسبتهای بدست آمده بین مقاومت تراکمی تک محوری و سختی اشمیت، شاخص بار نقطه ای و سرعت موج فشاری تغییرات بسیار زیادی نشان می دهد. بدی