دانلود فایل word نقش گردشگري خانه دوم در تحول معماري بومي روستايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش گردشگري خانه دوم در تحول معماري بومي روستايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در حال حاضر گردشگری روستایی و بویژه گردشگری خانه دوم به سرعت در حال رشد است. این نوع گردشگری همانندسایر انواع گردشگری طیف وسیعی از اثرات مثبت و منفی را برای منطقه مقصد به همراه خواهد داشت، که با مدیریت صحیحاین اثرات می توان از پدیده گردشگری در جهت توسعه همه جانبه مناطق روستایی استفاده کرد. در این پژوهش تلاش شده است تا با مطالعه کتب و مقالات و اسناد کتاباانه ای موجود در این زمینه، روند تاثیرگذاری خانه های دوم بر تغییر معماریبومی مساکن روستایی بررسی شود. از آنجایی که معماری سنتی و بومی می تواند یک جاذبه قوی برای جلب گردشگران و بهتبع آن بهره مندی جامعه محلی از منافع آن باشد بنابراین ضرورت دارد از معماری بومی روستاها به عنوان باشی از فرهنگ مناطق حفاظت شود که در ادامه پیشنهاداتی در این خصوص نیز ارایه شده است.

لینک کمکی