دانلود فایل word نقش مديريت شهري در نوسازي بافت فرسوده منطقه 12 تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش مديريت شهري در نوسازي بافت فرسوده منطقه 12 تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر بازسازی، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری می بایست تحولاتی در ساختار بسیاری از شهرها که دارای گسترش افقی و توسعه پیرامونی بوده اند، صورت گیرد.نقش مدیریت شهری در توجه به نوسازی ساختار بافت های فرسوده داخلی شهر و عدم خروج از چرخه رشد و توسعه در صورتی که دارای توانایی های نهفته و ظرفیت های لازم هستند، در این جا اهمیت به سزایی می یابد. اینمقاله سعی دارد با ایجاد ارتباط موثر میان قوانین شهرداری ها در نحوه برخورد با بافت فرسوده منطقه 21 تهران و استفاده از سیاست گذاری های اجرایی، مدیریت شهری را به عنوان ابزار پیاده سازی در راستای نیل به این هدفیاری نماید. هدف این مقاله آن است که با بررسی جایگاه مدیریت شهری موانع ایجاد رکود ساخت و ساز ونوسازی بافت های فرسوده در منطقه را شناسایی نماید و در این خصوص راهکارهای اصلاحی مطابق با قوانیننوسازی این بافت ها و نیز نیازمندی های اجرایی این طرح ، ارایه نماید و در پایان دست یابی به شیوه های مدیریتی جدید در رویارویی با این بافت ها را به دست آورد

لینک کمکی