دانلود فایل word نمود فرهنگ جامعه در خانه مد و لباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نمود فرهنگ جامعه در خانه مد و لباس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

لباس علاوه بر حفاظت بدن، معرف عادت، شخصیت، دیدگاه های فردی و ویژگی های اجتماعی،طبقاتی و فرهنگی استفاده کننده آن می باشد. چرا که در جوامع امروزی به دلیل پیچیده تر شدن روابط وگستردگی آن کم تر زمینه ای برای شناخت افراد بخصوص جوانان در زمینه مد و لباس و نحوه اتقال فرهنگ از طریق نقوش لباس ها و مدگرایی وجود دارد و پوشاک فقط به عنوان یک نشانه، مورد استفادقرار می گیرد. به بیان دیگر پوشاک یکی از نخستین ابزارهایی است که فرد در روابط خود با دیگران از آن استفاده کرده و حرفه، طبقه، طرز تفکر و نگرش، ایدیولوژی و موقعیت های فردی و اجتماعی و بهطور کلی فرهنگ خود را معرفی می کند. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی سعی بر آن شده ابتدا - فرهنگ و مد تعریف شود، رابطه آنها با یکدیگر و با معماری بررسی شود و ضرورت طراحی خانه مد ولباس در جهت شناخت فرهنگ ایرانی و جامعه امروز و با هدف ابقا فرهنگ و جلوگیری از تهاجم فرهنگی و نمایش مد و نقوش جدید لباس ها به جوانان بیان شود.

لینک کمکی