دانلود فایل word واکاوي مفهوم تعاملات اجتماعي در مجتمع هاي فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word واکاوي مفهوم تعاملات اجتماعي در مجتمع هاي فرهنگي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در سرشت بشریت تمایل به برقراری ارتباط امری بدیهی است. گردهمآیی افراد در فضاهای اجتماعی از هزاره های قبل از میلاد تا عصر کنونی، از تمدن یونان و روم تا تمدن اسلامی قابل مشاهدهاست. عامل مشترک تمام ها تمدن تشکلات مردمی بوده است. فضاهای اجتماعی به رغم زمانه و فرهنگ مردم همیشه درحال تغییر و تحول بوده است. در عصر حاضر به طبع فرهنگ زمانه، داشتن فضاهایفرهنگی از قبیل مجتمع های فرهنگی برای گردهمآیی و گذران اوقات فراغت افراد در جهت داشتن جامعه ای سرزنده و شاداب، امری ضروری است. امروزه با رشد سریع شهرنشینی و پیشرفت تکنولوژیسبک و سیاق زندگی ها انسان دچار تحول شده است و این تغییر موجب کمرنگ شدن رابطه انسانها با یکدیگر شده و آنها ترجیح می دهند بیشتر در حریم شخصی خود به گذراندن اوقات فراغت بپردازند.در این بین وظیفه طراحی فضاهایی در جهت شکل گیری تعاملات اجتماعی و انسانی بر عهده معماران است. به نظر می رسد ایجاد فضاهایی هماهنگ با فرهنگ و تعاملات شکل گرفته امروزی در جامعه،باعث بالا رفتن کیفیت روابط انسانی خواهد شد. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی سعی بر آن دارد - که به باز تعریف اجتماع، محیط و تعاملات اجتماعی بپردازد، از نقش تعاملات اجتماعی در مجموعه های فرهنگی سخن گفته و با بازگویی ویژگی های مجتمع های فرهنگی در برقراری تعاملات اجتماعی راهی جهت استفاده از این ویژگی ها در طراحی های آتی به طراحان نشان دهد.

لینک کمکی