دانلود فایل word واکاوي نقش زنان روستايي در توسعه مناطق روستايي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word واکاوي نقش زنان روستايي در توسعه مناطق روستايي ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

زنان نیمی از جمعیت انساانی جامعه را تشاکی می دهند . اگر نقش و جایگاه انساانی را بعنوان اساس و محور توسعه پذیرفته باشیم ، منطقا باید نقش وجایگاه زن را نیز بعنوان نیمی از جمعیت انسانی جوامع در توسعه پذیرا باشیم . زنان تادیروز موجوداتی فراموش شده بودند و به مشارکت آنها در امور و فعالیتهای اجتماعی توجهی نمی شد و فعالیت آنان را محدود به وظایف خانه داری ، همساارداری و بچه داری کرده بودند و زنان نیز بعنوان یک باور این مساله را پذیرفتهبودند.زنان روستایی در اکثر جوامع، نیروی عمده کار کشاورزی را تشکیل میدهند فعالیتهای مربوط به کاشت، داشت و برداشت محصول، نگهداری و مراقبت از دام و طیور و برخی فعالیتهای مربوط به بازاریابی و فروش محصولات از جمله زمینههای مشاارکت زنان در کار کشااورزی به شمار می روند. در کنار کار کشاورزی، تقریبا تمامی فعالیتهای مربوط بهخانه، اعم از پخت و پز، نگهداری بچهها و نظافت منزل نیز به عهده زنان روستایی میباشد. توجه به نقش زنان روستایی در توسعه روستایی، در برگیرنده تشش برای شناسایی هر چه دقیقتر و ارزشگذاری فعالیت آنان و رفع مسایل و موانع بر سر راه گسترش فعالیت زنان روستایی در مسیر توسعه روستایی میباشد

لینک کمکی