دانلود فایل word بررسي تاثير مديريت دانش، مشتري محوري و عوامل سازماني بر موفقيت ارتباط با مشتريان CRM در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير مديريت دانش، مشتري محوري و عوامل سازماني بر موفقيت ارتباط با مشتريان CRM در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت ارتباط با مشتری از طریق عوامل سازمانی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی انجام گرفته است.روش پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی،از نظر نحوه گرداوری و اجرا توصیفی-علی و از نظر نوع داده های گردآوری شده از نوع کمی و با استفاده از پرسشنامه می باشد. پرسشنامه مورد استفاده برگرفته از تحقیق مورنو و ملندز (2011 (می باشد که روایی این پرسشنامه با روش تحلیل عاملی و پایایی با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را کارکنان بخش بازرگانی 14 شرکت پتروشیمی (مارون، تندگویان، بوعلی، خوزستان، اروند، فن آوران، کارون، امیرکبیر، رازی، بندرامام، فارابی، غدیر، رجال، و شیمی بافت)تشکیل می دهند .با استفاده از جدول کرجسی و مورگان اندازه نمونه 140به دست آمد.جهت بالابردن نرخ پاسخ 180 پرسشنامه به صورت نمونه گیری تصادفی توزیع شد که از این تعداد از اطلاعات 167 پرسشنامه استفاده گردید.همچنین تجزیه و تحلیل توصیفی با استفاده از نرم افزار spss وبرای آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزار LISREL استفاده گردید. نتایج نشان داد که عوامل سازمانی و قابلیت های مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر دارد اما مشتری مداری و فناوری مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت ارتباط با مشتری تاثیر ندارد.

لینک کمکی